Music and arts schools

In the 290 municipalities in Sweden there are currently 283 music and arts schools

Music and arts schools

The idea is to provide all children and youth equal opportunities for personal development through easily accessible arts-based activities, regardless of socio-economic background.
The Swedish model for municipal music schools was founded during the 1940s but it was not until the 1960s that it spread rapidly in response to a sudden rise in the number of local music schools around the country.

Hornsgatan

Music and arts schools

STORE

null

Hornsgatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

SÖDERMALM

Credits:
Astrakan/Folio/imagebank.sweden.se

Menu